Cytat dnia

Niedziela 7 Czerwca 2015 r.

Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,34b-35)

Poniedziałek 8 Czerwca 2015 r.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę (Ps 34,9)

Wtorek 9 Czerwca 2015 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13a)

Środa 10 Czerwca 2015 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Mk 5,17)

Czwartek 11 Czerwca 2015 r.

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, […] wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mk 10,8)

Piątek 12 Czerwca 2015 r.

Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem [...] i nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11,9b)

Sobota 13 Czerwca 2015 r.

Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył płaszczem sprawiedliwości (Iz 61,10b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg