Cytat dnia

Niedziela 21 Czerwca 2015 r.

To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2Kor 5,17b)

Poniedziałek 22 Czerwca 2015 r.

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz 12,1)

Wtorek 23 Czerwca 2015 r.

Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7,12)

Środa 24 Czerwca 2015 r.

Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię (Iz 49,1b)

Czwartek 25 Czerwca 2015 r.

Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,25)

Piątek 26 Czerwca 2015 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8,17)

Sobota 27 Czerwca 2015 r.

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie (Mt 7,8)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg