Cytat dnia

Niedziela 31 Maja 2015 r.

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale ducha przybrania za synów (Rz 8,15ab)

Poniedziałek 1 Czerwca 2015 r.

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych (Mk 12,10b-11)

Wtorek 2 Czerwca 2015 r.

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12,17b)

Środa 3 Czerwca 2015 r.

Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych (Mk 12,26b-27a)

Czwartek 4 Czerwca 2015 r.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje (Mk 14,22)

Piątek 5 Czerwca 2015 r.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy (J 14,23)

Sobota 6 Czerwca 2015 r.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg