Cytat dnia

Niedziela 3 Stycznia 2016 r.

Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1,18)

Poniedziałek 4 Stycznia 2016 r.

Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata (1J 3,10b)

Wtorek 5 Stycznia 2016 r.

Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali (1J 3,11)

Środa 6 Stycznia 2016 r.

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą (Iz 60,1)

Czwartek 7 Stycznia 2016 r.

Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha (1J 4,5)

Piątek 8 Stycznia 2016 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował (1J 4,10ab)

Sobota 9 Stycznia 2016 r.

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą (1J 4,18a)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg