Cytat dnia

Niedziela 27 Grudnia 2015 r.

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? (Łk 2,47)

Poniedziałek 28 Grudnia 2015 r.

Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1J 2,1b)

Wtorek 29 Grudnia 2015 r.

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności (1J 2,9)

Środa 30 Grudnia 2015 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1J 2,17)

Czwartek 31 Grudnia 2015 r.

Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie (1J 2,21a)

Piątek 1 Stycznia 2016 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24.26)

Sobota 2 Stycznia 2016 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność (1J 2,28ab)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg