Cytat dnia

Niedziela 3 Kwietnia 2016 r.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29b)

Poniedziałek 4 Kwietnia 2016 r.

Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38)

Wtorek 5 Kwietnia 2016 r.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli (Dz 4,32a)

Środa 6 Kwietnia 2016 r.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął (J 3,16ab)

Czwartek 7 Kwietnia 2016 r.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia. (J 3,36ab)

Piątek 8 Kwietnia 2016 r.

Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. (Dz 5,38b-39a)

Sobota 9 Kwietnia 2016 r.

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. (Dz 6,2a)

Reklama

Reklama