Cytat dnia

Niedziela 27 Marca 2016 r.

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24,5b-6a)

Poniedziałek 28 Marca 2016 r.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2,32)

Wtorek 29 Marca 2016 r.

Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz (Dz 2,39)

Środa 30 Marca 2016 r.

O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (Łk 24, 25)

Czwartek 31 Marca 2016 r.

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? (Łk 24,38)

Piątek 1 Kwietnia 2016 r.

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4,11)

Sobota 2 Kwietnia 2016 r.

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg