Cytat dnia

Niedziela 10 Kwietnia 2016 r.

A oni cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa. (Dz 5,41)

Poniedziałek 11 Kwietnia 2016 r.

A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie (...) zobaczyli twarz jego, podobną do oblicza anioła. (Dz 6,15)

Wtorek 12 Kwietnia 2016 r.

I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. (Dz 7,56)

Środa 13 Kwietnia 2016 r.

A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. (Dz 8,3)

Czwartek 14 Kwietnia 2016 r.

Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (Dz 8,36bc)

Piątek 15 Kwietnia 2016 r.

Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. (Dz 9,15a)

Sobota 16 Kwietnia 2016 r.

Eneaszu – powiedział Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko! (Dz 9,34ab)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg