Cytat dnia

Niedziela 9 Października 2016 r.

Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. (2Tm 2,11b)

Poniedziałek 10 Października 2016 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej (Ga 5,1ab)

Wtorek 11 Października 2016 r.

Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski. (Ga 5,4)

Środa 12 Października 2016 r.

Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. (Ga 5,18)

Czwartek 13 Października 2016 r.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (Ef 1,4)

Piątek 14 Października 2016 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. (Łk 12,4bc)

Sobota 15 Października 2016 r.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych (Łk 12,8)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg