Cytat dnia

Niedziela 25 Września 2016 r.

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany (1Tm 6,12ab)

Poniedziałek 26 Września 2016 r.

Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1,21b)

Wtorek 27 Września 2016 r.

Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? On, odwróciwszy się, zgromił ich (Łk 9,54b-55)

Środa 28 Września 2016 r.

Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć (Łk 9,58)

Czwartek 29 Września 2016 r.

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa (Ap 12,11a)

Piątek 30 Września 2016 r.

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał (Łk 10,16)

Sobota 1 Października 2016 r.

Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz że wasze imiona zapisane są w niebie (Łk 10,20)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg