Cytat dnia

Niedziela 16 Października 2016 r.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych (...) i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (Łk 18,7)

Poniedziałek 17 Października 2016 r.

Byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2,1.5b)

Wtorek 18 Października 2016 r.

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii (2Tm 4,17a)

Środa 19 Października 2016 r.

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12,48b)

Czwartek 20 Października 2016 r.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. (Łk 12,51)

Piątek 21 Października 2016 r.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (Ef 4,3)

Sobota 22 Października 2016 r.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (Ef 4,7)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg