Cytat dnia

Niedziela 23 Kwietnia 2017 r.

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia (1P 1,5a)

Poniedziałek 24 Kwietnia 2017 r.

Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (Dz 1,5)

Wtorek 25 Kwietnia 2017 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)

Środa 26 Kwietnia 2017 r.

Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu! (Dz 5,20)

Czwartek 27 Kwietnia 2017 r.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha (J 3,34)

Piątek 28 Kwietnia 2017 r.

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie (Dz 5,42)

Sobota 29 Kwietnia 2017 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1J 1,5b)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg