Cytat dnia

Niedziela 9 Kwietnia 2017 r.

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! (Mt 21,9c)

Poniedziałek 10 Kwietnia 2017 r.

Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów (Iz 42,6b)

Wtorek 11 Kwietnia 2017 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49, 6b)

Środa 12 Kwietnia 2017 r.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? (Iz 50,8a)

Czwartek 13 Kwietnia 2017 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1Kor 11,26)

Piątek 14 Kwietnia 2017 r.

Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie (Iz 53,11b)

Sobota 15 Kwietnia 2017 r.

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy (Rz 6,8)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg