Cytat dnia

Niedziela 26 Marca 2017 r.

Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce (1Sm 16,7c)

Poniedziałek 27 Marca 2017 r.

Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat (Iz 65,20a)

Wtorek 28 Marca 2017 r.

Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (Ez 47,9c)

Środa 29 Marca 2017 r.

Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą (Iz 49,8a)

Czwartek 30 Marca 2017 r.

A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,40)

Piątek 31 Marca 2017 r.

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie (Mdr 2,17)

Sobota 1 Kwietnia 2017 r.

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce (Jr 11,20a)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg