Cytat dnia

Niedziela 3 Września 2017 r.

Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku [Mt 16,23b]

Poniedziałek 4 Września 2017 r.

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał [Łk 4,18a]

Wtorek 5 Września 2017 r.

«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga» [Łk 4,34]

Środa 6 Września 2017 r.

«Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany» [Łk 4,43]

Czwartek 7 Września 2017 r.

Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. (...) Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił [Łk 5,8b.10b]

Piątek 8 Września 2017 r.

Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło [Mt 1,20c]

Sobota 9 Września 2017 r.

Syn Człowieczy jest Panem także szabatu [Łk 6,5]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg