Cytat dnia

Niedziela 3 Grudnia 2017 r.

W Nim zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie [1 Kor 1,5]

Poniedziałek 4 Grudnia 2017 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. [Mt 8,11]

Wtorek 5 Grudnia 2017 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. [Łk 10,24]

Środa 6 Grudnia 2017 r.

Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. [Mt 15,31]

Czwartek 7 Grudnia 2017 r.

Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął. [Mt 7,25]

Piątek 8 Grudnia 2017 r.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. [Łk 1,37]

Sobota 9 Grudnia 2017 r.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. [Mt 9,36]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg