Cytat dnia

Niedziela 25 Lutego 2018 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8,31b]

Poniedziałek 26 Lutego 2018 r.

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38b]

Wtorek 27 Lutego 2018 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23,12]

Środa 28 Lutego 2018 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. [Mt 20,26b]

Czwartek 1 Marca 2018 r.

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. [Łk 16,31]

Piątek 2 Marca 2018 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. [Mt 21,43]

Sobota 3 Marca 2018 r.

Trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. [Łk 15,32a]

Reklama

Reklama