Cytat dnia

Niedziela 11 Marca 2018 r.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. [Ef 2,8a]

Poniedziałek 12 Marca 2018 r.

«Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». [J 4,48]

Wtorek 13 Marca 2018 r.

Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. [J 5,14b]

Środa 14 Marca 2018 r.

«Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». [J 5,17]

Czwartek 15 Marca 2018 r.

A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. [J 5,40]

Piątek 16 Marca 2018 r.

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. [Mdr 2,19]

Sobota 17 Marca 2018 r.

Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. [Jr 11,20b]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg