Cytat dnia

Niedziela 4 Marca 2018 r.

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [Wj 20,2]

Poniedziałek 5 Marca 2018 r.

«Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!» [2 Krl 5,15b]

Wtorek 6 Marca 2018 r.

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? [Mt 18,21b]

Środa 7 Marca 2018 r.

Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni [Mt 5,18b]

Czwartek 8 Marca 2018 r.

Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa [Ps 95,8]

Piątek 9 Marca 2018 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. [Mk 12,29]

Sobota 10 Marca 2018 r.

Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! [Łk 18,13c]

Reklama

Reklama