Cytat dnia

Niedziela 20 Maja 2018 r.

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy [Ga 5,25]

Poniedziałek 21 Maja 2018 r.

Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [J 2,3]

Wtorek 22 Maja 2018 r.

«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich» [Mk 9,35]

Środa 23 Maja 2018 r.

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy [Jk 4,17]

Czwartek 24 Maja 2018 r.

Na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę [Hbr 10,17]

Piątek 25 Maja 2018 r.

Wasze «tak» niech będzie «tak», a «nie» niech będzie «nie», abyście nie podpadli pod sąd [Jk 5,12b]

Sobota 26 Maja 2018 r.

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego [Jk 5,16b]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg