Cytat dnia

Niedziela 16 Września 2018 r.

Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. [Mk 8,33b]

Poniedziałek 17 Września 2018 r.

Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. [Łk 7,9b]

Wtorek 18 Września 2018 r.

Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. [Mdr 4,9]

Środa 19 Września 2018 r.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. [1 Kor 13,10]

Czwartek 20 Września 2018 r.

Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. [1 Kor 15,10a]

Piątek 21 Września 2018 r.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. [Ef 4,7]

Sobota 22 Września 2018 r.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. [1 Kor 15,49]

Reklama

Reklama