Cytat dnia

Niedziela 26 Sierpnia 2018 r.

Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. [J 2,3]

Poniedziałek 27 Sierpnia 2018 r.

Biada wam (...) bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. [Mt 23,13a]

Wtorek 28 Sierpnia 2018 r.

Biada wam (...) bo zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. [Mt 23,23]

Środa 29 Sierpnia 2018 r.

Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. [Jr 1,17a]

Czwartek 30 Sierpnia 2018 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. [Mt 24,42]

Piątek 31 Sierpnia 2018 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. [1 Kor 1,25a]

Sobota 1 Września 2018 r.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. [1 Kor 1,27a]

Reklama

Reklama