Cytat dnia

Niedziela 9 Września 2018 r.

Nie bójcie się! Oto wasz Bóg (...) On sam przychodzi, by was zbawić. [Iz 35.4]

Poniedziałek 10 Września 2018 r.

Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. [1 Kor 5,7]

Wtorek 11 Września 2018 r.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. [Łk 6,19]

Środa 12 Września 2018 r.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. [Łk 6,26]

Czwartek 13 Września 2018 r.

Dawajcie, a będzie wam dane (...). Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38]

Piątek 14 Września 2018 r.

Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. [J 3, 16b]

Sobota 15 Września 2018 r.

«Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. [J 19,27]

Reklama

Reklama