Cytat dnia

Niedziela 2 Września 2018 r.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. [Mk 7,23]

Poniedziałek 3 Września 2018 r.

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. [Łk 4,21]

Wtorek 4 Września 2018 r.

Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. [1 Kor 2,12]

Środa 5 Września 2018 r.

Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. [1 Kor 3,7]

Czwartek 6 Września 2018 r.

Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. [1 Kor 3,18]

Piątek 7 Września 2018 r.

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. [1 Kor 4,2]

Sobota 8 Września 2018 r.

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy: Bóg z nami. [Mt 1,23]

Reklama

Reklama