Cytat dnia

Niedziela 2 Grudnia 2018 r.

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1J 3.1a]

Poniedziałek 3 Grudnia 2018 r.

Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. [Mt 8,10b]

Wtorek 4 Grudnia 2018 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. [Łk 10,24b]

Środa 5 Grudnia 2018 r.

Przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych [...], a on ich uzdrowił. [Mt 15,30]

Czwartek 6 Grudnia 2018 r.

Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. [Mt 7,25]

Piątek 7 Grudnia 2018 r.

«Wierzycie, że mogę to uczynić?» «Według wiary waszej niech wam się stanie». [Mt 9,28b.29b]

Sobota 8 Grudnia 2018 r.

"Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" [Łk 1,38b]

Reklama

Reklama