Cytat dnia

Niedziela 23 Czerwca 2019 r.

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. [Ga 3,26]

Poniedziałek 24 Czerwca 2019 r.

Oto kładę moje słowa w twoje usta. [Jr 1,9b]

Wtorek 25 Czerwca 2019 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. [Mt 7,12a]

Środa 26 Czerwca 2019 r.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. [Mt 7,19]

Czwartek 27 Czerwca 2019 r.

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego [Mt 7,21a]

Piątek 28 Czerwca 2019 r.

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. [Łk 15,6b]

Sobota 29 Czerwca 2019 r.

W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! [Dz 3,6b]

Reklama

Reklama