Cytat dnia

Niedziela 21 Lipca 2019 r.

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. [Łk 10,42b]

Poniedziałek 22 Lipca 2019 r.

Jeżeli więc kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. [2 Kor 5,17a]

Wtorek 23 Lipca 2019 r.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. [J 15,8]

Środa 24 Lipca 2019 r.

«To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm». [Wj 16,15b]

Czwartek 25 Lipca 2019 r.

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. [Mt 20,27]

Piątek 26 Lipca 2019 r.

Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [Mt 13,16]

Sobota 27 Lipca 2019 r.

«Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». [Wj 24,7b]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg