Cytat dnia

Niedziela 28 Lipca 2019 r.

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje. [Łk 11,10a]

Poniedziałek 29 Lipca 2019 r.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? [J 11,26]

Wtorek 30 Lipca 2019 r.

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. [Mt 13,40]

Środa 31 Lipca 2019 r.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. [Mt 13,44a]

Czwartek 1 Sierpnia 2019 r.

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, [...] zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. [Mt 13,47]

Piątek 2 Sierpnia 2019 r.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. [Mt 13,57b]

Sobota 3 Sierpnia 2019 r.

Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego. [Kpł 25,17]

Reklama

Reklama