Cytat dnia

Niedziela 14 Lipca 2019 r.

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. [Kol 1,18]

Poniedziałek 15 Lipca 2019 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [Mt 10,40]

Wtorek 16 Lipca 2019 r.

Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. [Mt 11,23b]

Środa 17 Lipca 2019 r.

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27bc]

Czwartek 18 Lipca 2019 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 19 Lipca 2019 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. [Mt 12,6]

Sobota 20 Lipca 2019 r.

Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. [Wj 12,42a]

Reklama

Reklama