Cytat dnia

Niedziela 3 Listopada 2019 r.

«Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». [Łk 19,10]

Poniedziałek 4 Listopada 2019 r.

Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy [Łk 14,13-14a]

Wtorek 5 Listopada 2019 r.

Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty [Łk 14,24]

Środa 6 Listopada 2019 r.

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem [Łk 14,27]

Czwartek 7 Listopada 2019 r.

Radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca [Łk 15,10]

Piątek 8 Listopada 2019 r.

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości [Łk 16,8b]

Sobota 9 Listopada 2019 r.

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" [J 2,19]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg