Cytat dnia

Niedziela 27 Października 2019 r.

Wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! [2Tm 4,16b]

Poniedziałek 28 Października 2019 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. [Ef 2,19]

Wtorek 29 Października 2019 r.

Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. [Rz 8,25]

Środa 30 Października 2019 r.

Tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna [Rz 8,29a]

Czwartek 31 Października 2019 r.

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? [Rz 8,33]

Piątek 1 Listopada 2019 r.

"Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi". [Ap 7,10]

Sobota 2 Listopada 2019 r.

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. [1Kor 15,26]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg