Cytat dnia

Niedziela 1 Grudnia 2019 r.

Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. [Rz 13,11b]

Poniedziałek 2 Grudnia 2019 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim [Mt 8,11]

Wtorek 3 Grudnia 2019 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. [Łk 10,24]

Środa 4 Grudnia 2019 r.

Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. [Mt 15,37]

Czwartek 5 Grudnia 2019 r.

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. [Mt 7,21]

Piątek 6 Grudnia 2019 r.

Ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» [Mt 9,27]

Sobota 7 Grudnia 2019 r.

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. [Mt 10,6-7]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg