Cytat dnia

Niedziela 23 Lutego 2020 r.

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. [Kpł 19,17a]

Poniedziałek 24 Lutego 2020 r.

Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem». [Mk 9,29]

Wtorek 25 Lutego 2020 r.

Kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. [Mk 9,37b]

Środa 26 Lutego 2020 r.

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. [Mt 6,4b]

Czwartek 27 Lutego 2020 r.

Cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? [Łk 9,25]

Piątek 28 Lutego 2020 r.

Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. [Mt 9,15b]

Sobota 29 Lutego 2020 r.

Jezus zobaczył celnika [...]. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. [Łk 5,27-28]

Reklama

Reklama