Cytat dnia

Niedziela 1 Marca 2020 r.

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. [Mt 4,10b]

Poniedziałek 2 Marca 2020 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. [Mt 25,40]

Wtorek 3 Marca 2020 r.

Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. [Mt 6,14]

Środa 4 Marca 2020 r.

Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. [Łk 12,37a]

Czwartek 5 Marca 2020 r.

Wszystko co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. [Mt 7,12a]

Piątek 6 Marca 2020 r.

Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? [Ez 18,25b]

Sobota 7 Marca 2020 r.

Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. [Mt 5,48]

Reklama

Reklama