Cytat dnia

Niedziela 11 Października 2020 r.

Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi! [Iz 25,9a]

Poniedziałek 12 Października 2020 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej. [Ga 5,1ab]

Wtorek 13 Października 2020 r.

Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie. [Ga 5,4ab]

Środa 14 Października 2020 r.

Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. [Ga 5,18]

Czwartek 15 Października 2020 r.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. [Ef 1,7]

Piątek 16 Października 2020 r.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. [Łk 12,4bc]

Sobota 17 Października 2020 r.

Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. [Łk 12,12]

Reklama

Reklama