Cytat dnia

Niedziela 27 Września 2020 r.

Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. [Mt 21,31c]

Poniedziałek 28 Września 2020 r.

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. [Łk 9,48c]

Wtorek 29 Września 2020 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. [Ap 12,10a]

Środa 30 Września 2020 r.

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. [Łk 9,60]

Czwartek 1 Października 2020 r.

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. [Łk 10,2c]

Piątek 2 Października 2020 r.

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi. [Wj 23,20a]

Sobota 3 Października 2020 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. [por. Mt 11, 25]

Reklama

Reklama