Cytat dnia

Niedziela 4 Października 2020 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. [Mt 21,43]

Poniedziałek 5 Października 2020 r.

Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt. [Ga 1,7a]

Wtorek 6 Października 2020 r.

Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. [Łk 10,42b]

Środa 7 Października 2020 r.

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. [Łk 1,28]

Czwartek 8 Października 2020 r.

Każdy kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. [Łk 11,10]

Piątek 9 Października 2020 r.

Zrozumiejcie, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. [Ga 3,7]

Sobota 10 Października 2020 r.

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. [Ga 3,26]

Reklama

Reklama