Cytat dnia

Niedziela 21 Lutego 2021 r.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! [Mk 1,15]

Poniedziałek 22 Lutego 2021 r.

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. [Mk 16,18]

Wtorek 23 Lutego 2021 r.

Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie [Mt 6,8]

Środa 24 Lutego 2021 r.

"Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan". [Jon 3, 2-3]

Czwartek 25 Lutego 2021 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. [Mt 7,7]

Piątek 26 Lutego 2021 r.

Jeśli przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. [Mt 5, 23-24]

Sobota 27 Lutego 2021 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują [Mt 5, 43]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg