Cytat dnia

Niedziela 28 Lutego 2021 r.

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! [Mk 9,7]

Poniedziałek 1 Marca 2021 r.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. [Łk 6, 37]

Wtorek 2 Marca 2021 r.

Nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi [Mt 23, 8]

Środa 3 Marca 2021 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym [Mt 20,26-27]

Czwartek 4 Marca 2021 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej [J 15,9]

Piątek 5 Marca 2021 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce [Mt 21, 43]

Sobota 6 Marca 2021 r.

Trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się [Łk 15,32]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg