Cytat dnia

Niedziela 28 Lutego 2021 r.

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! [Mk 9,7]

Poniedziałek 1 Marca 2021 r.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. [Łk 6, 37]

Wtorek 2 Marca 2021 r.

nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi [Mt 23, 8]

Środa 3 Marca 2021 r.

Czwartek 4 Marca 2021 r.

Piątek 5 Marca 2021 r.

Sobota 6 Marca 2021 r.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg