Cytat dnia

Niedziela 11 Kwietnia 2021 r.

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. [J 20,21]

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021 r.

Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. [J3,3]

Wtorek 13 Kwietnia 2021 r.

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. [J 3,13]

Środa 14 Kwietnia 2021 r.

Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. [J 3,19]

Czwartek 15 Kwietnia 2021 r.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.[J 3,36]

Piątek 16 Kwietnia 2021 r.

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. [J 6,15]

Sobota 17 Kwietnia 2021 r.

To Ja jestem, nie bójcie się! [J 6,20]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg