Cytat dnia

Niedziela 18 Kwietnia 2021 r.

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. [Łk 24,39]

Poniedziałek 19 Kwietnia 2021 r.

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. [J 6,29]

Wtorek 20 Kwietnia 2021 r.

Ja jestem chlebem życia [J 6,35]

Środa 21 Kwietnia 2021 r.

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. [J 6,39]

Czwartek 22 Kwietnia 2021 r.

Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. [J 6,47]

Piątek 23 Kwietnia 2021 r.

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. [J 12,24]

Sobota 24 Kwietnia 2021 r.

Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. [J 6,68]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg