Cytat dnia

Niedziela 28 Marca 2021 r.

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? [Mk 15,34]

Poniedziałek 29 Marca 2021 r.

Abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności [Iz 42,7]

Wtorek 30 Marca 2021 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. [Iz 49,6]

Środa 31 Marca 2021 r.

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? [Iz 50,9]

Czwartek 1 Kwietnia 2021 r.

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. [J 13,14]

Piątek 2 Kwietnia 2021 r.

Królestwo moje nie jest z tego świata. [J 18,36]

Sobota 3 Kwietnia 2021 r.

Dziś zamiast cytatu - milczenie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg