Cytat dnia

Niedziela 23 Maja 2021 r.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. [J 15,26]

Poniedziałek 24 Maja 2021 r.

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. [J 2,5]

Wtorek 25 Maja 2021 r.

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. [Syr 35,12]

Środa 26 Maja 2021 r.

Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. [Mk 10,43]

Czwartek 27 Maja 2021 r.

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach.[Jr 31,33]

Piątek 28 Maja 2021 r.

Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. [Mk 11,24]

Sobota 29 Maja 2021 r.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. [Ps 19,8]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg