Cytat dnia

Niedziela 9 Czerwca 2024 r.

To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie (2 Kor 4,18)

Poniedziałek 10 Czerwca 2024 r.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię (Mt 5,5)

Wtorek 11 Czerwca 2024 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10,7)

Środa 12 Czerwca 2024 r.

Wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki (Ps 16,4)

Czwartek 13 Czerwca 2024 r.

Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu» (1 Krl 18,41)

Piątek 14 Czerwca 2024 r.

Pan rzekł do Eliasza: Idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku (1 Krl 19,15)

Sobota 15 Czerwca 2024 r.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza (Ps 16,2)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg