Cytat dnia

Niedziela 23 Czerwca 2024 r.

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5,17)

Poniedziałek 24 Czerwca 2024 r.

Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję (Ps 139,1)

Wtorek 25 Czerwca 2024 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków (Mt 7,12)

Środa 26 Czerwca 2024 r.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami (Mt 7,15)

Czwartek 27 Czerwca 2024 r.

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego (Mt 7,21)

Piątek 28 Czerwca 2024 r.

Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich! Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? (Ps 137)

Sobota 29 Czerwca 2024 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego (2Tm 4,18)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg