• Estera
  15.08.2010 12:05

  "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.Łk 1,45

  Mamy współcześnie tak wiele słów bez pokrycia.

  Słowo Pana zawsze nas nakarmi , poprowadzi, a także wyprowadzi z ciemności ku Światłu.

  Jak wiele zależy od naszego przyjęcia Słowa by wzrastało w nas. Uwierzyła....

  "Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim." Łk 1,46-47

  Czy słowo Pana zasmuca ?

  Raduje się duch mój w Bogu za życie i obecność tak bliską ,by słowo ciałem się stało.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg