• Estera
  08.08.2011 11:32

  „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.

  Mt 17,22-27

  Jest wiele biedy, jak często niezawinionej przez człowieka.Wytrąceni zostajemy z poczucia bezpieczeństwa, w jakże koniecznej egzystencji.

  Czy jednak materia powinna mieć taki wpływ na nasze życie, byśmy tracili rozum, siły psychiczne i upadek ducha?

  "Zapewnia pokój twoim granicom
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.'

  Ps 147B,12-13.14-15.19-20

  Boże, proszę, przyjdź z pomocą i miłosierdziem tu, gdzie brakuje już sił do życia w Tobie.Miłość Twoja niech pomnoży w nas pragnienie Życia. Przyjdź z pomocą, Panie.

  „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
 • Helena
  08.08.2011 17:09
  Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:On sam będzie działał
  (Ps 37,5-6)

  To Pan Bóg działa inaczej...trzyma w ręku moje życie ,losy każdego z nas-mimo ludzkiej słabości,bezradności
  -mimo że jestem...takim nic..
  Podnosi nas bo taka jest Jego wola
  -prowadż mnie- omijając niebezpieczeństwo
  -mimo przeszkód i trudności.
  Cokolwiek robię- potrzebuję Ciebie.. by iść razem Twoją drogą
  Czego żąda od ciebie...Kochać Boga
  Kocham Ciebie JezuDyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg