• Estera
  17.04.2012 14:15


  Dziękuję za piękny załącznik muzyczny z koncertu Jednego Serca,Jednego Ducha, cóż za przepiękne wspomnienie:)


  "rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?"

  J 3,7-15

  "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących."

  Dz 4,32-37

  Boże miłości najwyższa Tobie chwała i uwielbienie na wieki!!!


Dyskusja zakończona.

Reklama

Reklama