• uczennica6
  29.05.2012 14:09

  "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty". Jezus jest Bogiem, a Bóg przez swą naturę jest świętym, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlaczego nam każe być świętymi? My, którzy skażeni jesteśmy grzechem pierworodnym, a co za tym idzie manipulacją szatana? Przecież modląc się, możemy usłyszeć głos Ducha Świętego, ale i też tego, który odwrócił się od Boga po wieczność. Wielu ludzi jest pod wpływem szatana, ulegając mu w swoim postępowaniu. Czy Pan Bóg nie wie, że człowiek kilkakrotnie w swoim życiu wykonywał rozkazy szatana? Tak, Pan Bóg o tym wszystkim wie, ale nakazuje być nam świętymi, jak On jest sam. Kiedy nieświadomie służymy szatanowi - kiedy on nas do tego zmusza, a kiedy dajemy przykłady swoim postępowaniem, że tak naprawdę jesteśmy z Bogiem, a ludzka natura poddaje się wpływom szatana, to wtedy Bóg nas oczyszcza z grzechów popełniomnych pod wpływem zniewolenia pochodzącego od szatana. Wtedy my - w oczach Boga jesteśmy święci, bo chcemy służyć Bogu, a popełniamy grzechy nie z naszej woli. Dlatego Bóg Jezus mówi, jeśli chcesz być świętym, to mimo, że popełniasz grzechy, to Ja to rozróżnię.

 • Justyna
  29.05.2012 20:52
  Swiętość jest dla Nas:)
  To dla mnie wpatrywanie się ciągle w Jego Oblicze,
  zmienianie swojego sposobu myślenia tak by patrzeć i czynić jak Jezus,
  to powstawanie za każdym razem gdy upadnę,
  Swiętość to dążenie do tego "bym nie ja żyła ale by żył we mnie Chrystus"
  bym mogła patrzeć na innych i służyć im z miłośćią
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg